1. Kaikki ilmoittautumiset tapahtumiin ovat sitovia.

2. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa sellaiset terveydentilaansa koskevat tiedot, jotka Speedsters Oy:n on tapahtuman kannalta oleellista tietää.

3. Tapahtumaan osallistuminen tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla eikä Speedsters Oy ole vastuussa asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

4. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa ilmoittautuminen veloituksettomasti, mikäli peruutus yhden päivän tapahtumiin tehdään vähintään 14 päivää ennen tapahtumaa, ja yli yhden päivän tapahtumiin vähintään 21 päivää ennen tapahtumaa. Mikäli peruutus tehdään myöhemmin kuin 14/21 päivää ennen tapahtumaa, Speedsters Oy:llä on oikeus veloittaa asiakkaalta 50 % tapahtuman hinnasta. Mikäli asiakas ei tee peruutusta ja jättää tulematta tapahtumaan, Speedsters Oy:llä on oikeus veloittaa asiakkaalta tapahtuman täysi hinta. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti

5. Sairaustapauksessa asiakkaalla on oikeus siirtää veloituksetta LÄÄKÄRINTODISTUSTA tai sen kopiota vastaan ilmoittautuminen seuraavaan vastaavaan tapahtumaan, jossa on vapaa paikka. Siirto tulee tehdä kirjallisesti. Laskutus suoritetaan sen tapahtuman aikataulussa, jota alkuperäinen ilmoittautuminen koskee.

6. Osallistumismaksu suoritetaan laskulla.

7. Asiakas saa ilmoittautumisen jälkeen tiedon varauksestaan ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen.